Lakseseminar

Fredag 16. juni, Haavesalen Quality Hotel Florø

Påmelding til lakseseminar fredag og festmiddag lørdag kveld: Harald_Engevik@cargill.com innen fredag 31. mai. NB! Deltakaravgift.

Program 2023

11:15  Velkommen til Florø – lunsj

12:15  Marknadssituasjonen i Frankrike – Trine Horne, fiskeriutsending, Sjømatrådet

12:40  Betydning av skattlegging av næringa – Søren Martens, Fish Pool AS

13:10  Lakseskatt og framtidsbilete for havbruket – Olve Grotle, fiskeri- og havbrukspolitisk talsmann for Høgre

13:30  PAUSE

13:45  Fiskevelferd i praksis – Ellen Sofie Grefsrud, Havforskningsinstitutet

14:15  STORSMOLT Har forventingane til storsmolt infridd?  – Alex Vassbotten, Steinvik Fiskefarm AS

14:35  Pause

15:00  Med fokus på «Nærmiljøet» – Bjarte Engevik og Roger Auset, Fjordane Friluftsråd

15:30  Laksebransjen i historisk perspektiv og tanker om framtida – Lars Liabø, grunnlegger av Kontali Analyse

16:30  Mingling og musikk på Bryggekanten Restaurant, Quality hotell

Marknads-situasjonen i Frankrike

Trine Horne er ei ekte florøjente, som no er fiskeriutsending i Frankrike og busett i Paris. Ho har ein Executive MBA innan sjømat etter studier ved NHH. Trine har fleire års erfaring innan eksport, marknadsføring og sal frå selskap som Norwell, Findus Norge og Lofotprodukt.

Betydning av skattlegging av næringa

Søren er utdanna siviløkonom frå NHH. Han var med å etablera Fish Pool tilbake i 2006, og har leia selskapet med stødig hand i snart to tiår. Fish Pool er ein regulert marknadsplass for kjøp og sal av finansielle laksekontraktar, hovedsakelig eigd av Oslo Børs, og har lisens frå Finansdepartementet til å drive marknadsplass.

Fiskevelferd i praksis

Ellen Sofie Grefsrud jobbar som forskar ved Havforskningsinstituttet i Bergen og er redaktør for den årlige risikorapporten som omfattar miljøpåvirkninger og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett.

Har forventingane til storsmolt infridd?

Alex Vassbotten, gründer og eigar av Steinvik Fiskefarm AS. Alex har investert og bygd eit stort postsmolt-anlegg i Svelgen og eit anlegg for rensefisk rognkjeks og leppefisk.

Lakseskatt og framtidsbilete for havbruket

Olve Grotle, jurist og stortingsrepresentant for Høgre, og sit i Stortingets næringskomité. Han er fiskeri- og havbrukspolitisk talsmann for Høgre.

Med fokus på "Nærmiljøet"

Bjarte Engevik, leiar, og Roger Auset, prosjektleiar i Fjordane Friluftsråd, som er ein interkommunal organisasjon som starta opp i 2017. Dei driver skjærgardsteneste og ryddar strender for plast (Marin forsøpling). Hovudkontoret ligg på Solund Brygge i Solund kommune.

Laksebransjen i historisk perspektiv og tanker om framtida

Lars Liabø var ein av gründerane for etablering av Kontali Analyse på slutten av åttitallet i Kristiansund.

Kontali Analyse innhentar produksjonsdata frå havbruksnæringa, handterer dataene, og held næringa oppdatert med viktig statistikk.

Lars har etter 33 år selt eigardelane sine i Kontali og vorte pensjonist, men han er fortsatt oppdatert og engasjert i det som skjer i den viktige havbruksnæringa.