Lokale oppdretts- og servicebåtar på Gamle Fisketorg

Velkommen til open båt på Gamle Fisketorg!

Disse båtane ligg til kai på Laksens Dag:
«Oddenakken» – Svanøy Havbruk AS
«Erling» – E. Karstensen Fiskeoppdrett AS
«Ytterøyane» Florø Hamn
«Vestbas» – MOWI ASA (Flåtegrunnen/Gulestø/Furneset – 3 lokaliteter)
«Elida» og “Elma” – Evoy AS
“Sølvfisken” – Godfisken AS
«Jarl» – Steinvik Fiskefarm AS